Personvernerklæring

1. Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av bilensbutikk.no behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

2. HIE Hvilken informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og lagrer følgende typer personopplysninger:
a. Opplysninger om alle transaksjoner som gjennomføres mellom deg og oss i forhold til våre nettsider, inkludert opplysninger om kjøp av våre varer eller tjenester utført av deg.
b. Opplysninger du gir oss ved registrering.
c. Opplysninger du gir for å abonnere på tjenester på våre nettsider, e-poster og/eller nyhetsbrev.
d. Eventuell annen informasjon du velger å sende til oss.

3. Cookies/informasjonskapsler

En informasjonskapsel består av informasjon sendt fra en nettserver til en nettleser og lagres i nettleseren. Informasjonen sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren. Dette gjør det mulig for nettserveren å identifisere og spore nettleseren.

Vi anvender oss av "session cookies" og "permanent cookies" på vårt nettsted. Vi anvender "session coockies" når du navigerer på våre nettsider. Vi bruker "permanent cookies" for å gjenkjenne deg når du besøker våre nettsider.

Sesjonskapslene (session coockies) slettes fra datamaskinen når du lukker nettleseren din. De permanente informasjonskapslene (permanent cookies) lagres på datamaskinen til de blir slettet, eller til de når en gitt utløpsdato.

Vi benytter oss av Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider. Google Analytics genererer statistikk og annen informasjon om bruk av nettsidene ved hjelp av informasjonskapsler lagret på brukernes datamaskiner. Informasjonen som genereres på nettsidene våre, ligger til grunn for rapporter om bruk av nettstidene. Google lagrer denne informasjonen. Googles personvernregler er tilgjengelig på: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Våre annonsører / betalingstjeneste-leverandører kan også sende deg informasjonskapsler.

De fleste nettlesere gir deg mulighet til å avvise alle informasjonskapsler, mens enkelte nettlesere kun tillater at tredjeparts informasjonskapsler blir avvist. I f.eks. Internet Explorer kan du avvise alle informasjonskapsler ved å klikke på "Verktøy", "Alternativer for Internett", "Personvern", og velge "Blokker alle informasjonskapsler" ved hjelp av glidevalgfunksjonen. Blokkering av alle informasjonskapsler kan dog påvirke brukervennligheten på mange nettsider, inkludert denne.

4. Bruk av personinformasjon

Personopplysningene som vi får tilgang til gjennom våre nettsider vil kun bli brukt til de formål som er angitt i våre retningslinjer for personvern, eller på relevante deler av nettsidene våre.

Vi kan bruke dine personopplysningene til å:
a. Administrere nettstedet.
b. Sende varer kjøpt via nettsidene våre, samt levere tjenester kjøpt gjennom nettsidene.
c. Sende rapporter og fakturaer til deg, og få betalt.
d. Sende generell (ikke-markedsførings relatert) kommersiell kommunikasjon.
e. Sende e-post du uttrykkelig har bedt om.
f. Sende nyhetsbrev og salgsfremmende kommunikasjon knyttet til vår virksomhet eller drift av nøye utvalgte tredjeparter som vi tror kan være av interesse for deg, i posten eller hvor du uttrykkelig har samtykket til dette, via e-post eller lignende (du kan alltid gi beskjed om du ikke lenger ønsker markedsføringrelatert kommunikasjon).
g. Gi tredjeparter statistiske opplysninger om våre brukere - denne informasjonen brukes dog ikke til å identifisere enkeltbrukere.
h. Behandle forespørsler og klager mellom deg og våre nettsider.

Når du sender inn personopplysninger for publisering på våre nettsider, vil vi kun publisere eller på annen måte bruke denne informasjonen i henhold til avtalen du gjør med oss. Vi vil ikke, uten ditt uttrykkelige samtykke, gi dine personopplysninger til tredjepart for direkte markedsføring. Vi lagrer aldri dine personopplysninger utover det som er nødvendig for å opprettholde høy service og lagret ordrehistorikk. Du kan til enhver tid velge å få disse opplysningene slettet.

I samarbeid med Klarna tilbyr vi fakturabetaling, delbetaling, bankkortbetaling og direkte betaling via bank. Våre fakturaer sendes via e-post når bestillingen sendes fra oss. Fakturaen har en løpetid på 14 dager. Mer informasjon og fullstendige betingelser om Klarens betalingsmetoder finnes på https://www.klarna.no.

5. Formål, rettslig grunnlag og lagringstid for behandling av personvern

Nedenfor finner du et sammendrag av formålene med lagring av personopplysninger og det juridiske grunnlaget som gir oss rett til å lagre informasjonen, samt gjeldende lagringstid.

a. Formål: Administrere, levere og tilby varer og tjenester, samt eventuell kundestøtte. Oppfylle garantiforpliktelser.
Juridisk grunnlag: Fullføring av avtale.
Personopplysninger som lagres: Navn, adresse, telefonnummer, e-post, fødselsdato, ordrehistorikk, betalingsalternativer, IP-adresse og registreringsnummer.
Lagringstid: 2 kalenderår etter seneste kjøp.

b. Formål: Opprettholde gjeldende lovkrav, som for eksempel regnskapsplikten i regnskapsloven eller for å kunne forsvare oss mot eventuelle juridiske krav rettet mot oss.
Juridisk grunnlag: Juridiske forpliktelser etter lov eller berettiget interesse for å forsvare oss mot eventuelle juridiske krav.
Personopplysninger som lagres: Navn, adresse, telefonnummer, e-post og ordrehistorikk. Lagringstid: 7 år i henhold til regnskapsloven.

c. Formål: Markedsføre oss via e-post, telefon, SMS og tradisjonell post.
Juridisk grunnlag: Berettiget interesse.
Personopplysninger som lagres: Navn, adresse, telefonnummer, e-post, ordrehistorikk, fødselsdato, IP-adresse og registreringsnummer.
Lagringstid: 3 kalenderår etter seneste kjøp.

d. Formål: Generell administrasjon og forvaltning av kundekonto hos oss, ("mine sider”) Juridisk grunnlag: For opprettelse og fullføring av avtaler, alternativ berettiget interesse.
Personopplysninger lagret: Navn, adresse, telefonnummer, e-post, ordrehistorikk, registreringsnummer.
Lagringstid: 3 kalenderår etter seneste kjøp.

6. Opplysninger

Vi kan oppgi informasjon om deg til våre ansatte, saksbehandlere, agenter, leverandører eller underleverandører i den grad det er nødvendig for de formål som er angitt i disse retningslinjer for personvern.

I tillegg kan vi oppgi personlig informasjon:
a. I den utstrekning vi er lovpliktige å gjøre ved lov.
b. I forbindelse med alle juridiske ærender eller fremtidige juridiske ærender.
c. For å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter (herunder å gi informasjon til andre for å forhindre svindel og redusere kredittrisiko).
d. Til kjøperen (eller potensiell kjøper) av virksomhet eller tilgang om vi selger (eller vurderer å selge).
e. Til enhver person som vi har grunn til å tro kan kontakte domstol eller annen kompetent myndighet for offentliggjøring av personopplysninger, og hvor vi finner det sannsynlig at en slik domstol eller myndighet ville godkjenne utlevering av personopplysningene. Vi vil kun gi informasjonen til tredjepart i samsvar med bestemmelsene i disse personvernregler.

7. Internasjonale overføringer av opplysninger

Informasjonen vi samler inn kan lagres, behandles og overføres mellom de landene vi virker for å muliggjøre bruken av informasjonen i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

Informasjonen du oppgir kan overføres til land som ikke har lov om personvern tilsvarende gjeldende lover fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Du gir uttrykkelig samtykke ved slike overføringer av personopplysninger.

8. Sikkerhet rundt ditt personvern

Vi vil ta rimelige tekniske og organisatoriske forholdsregler for å forhindre tap, misbruk eller endring av dine personopplysninger. Vi lagrer alle personopplysninger fra deg på våre sikre (passord- og brannmurbeskyttede) servere. Alle elektroniske transaksjoner du utfører til eller fra oss, krypteres via SSL-teknologi.

Selvfølgelig er datatransmisjon via internett i seg selv ikke helt sikker, og vi kan ikke garantere sikkerheten av data som overføres via internett. Du er selv ansvarlig for å holde passordet ditt og dine brukeropplysninger konfidensielle. Vi kommer ikke be deg om passordet ditt (unntatt når du logger deg på nettstedet).

9. Endringer i retningslinjene

Vi kan oppdatere disse retningslinjene for personvern til enhver tid ved å publisere en ny versjon på våre nettsider. Du bør sjekke våre nettsider regelmessig for å være sikker på at du er fornøyd med eventuelle endringer.
Vi kan også varsle deg om endringer i våre retningslinjer for personvern via e-post.

10. Dine rettigheter

Du kan alltid kunne be om oversikt over alle de personopplysninger vi har om deg. Utlevering av slik informasjon vil kreve at du kan bekrefte din identitet (for dette formål kan vi vanligvis godta en kopi av passet ditt attestert av en advokat eller bank, og en original kopi av en regning som viser din nåværende adresse). Vi kan holde tilbake slike personopplysninger i den grad loven tillater det. Du kan til enhver tid be om at vi ikke bruker dine personopplysninger for e-postmarkedsføring. I praksis vil du vanligvis enten uttrykkelig godkjenne en avtale på forhånd, eller vil vi gi deg muligheten til å velge bort bruk av din personinformasjon til markedsføringsformål. Du kan også be om at vi fjerner de personopplysninger vi har om deg. Bare informasjon som vi er skyldig gjennom lov å lagre, vil da bli beholdt. For eksempel regnskapsloven, som krever at vi lagrer visse data ved kjøp.

11. Tredjeparts nettsider

Våre nettsider inneholder linker til andre nettsider. Vi er ikke ansvarlige for personvernsregler og praksis for tredjeparts nettsider.

12. Oppdatering av informasjon

Ta kontakt med oss hvis de personopplysningene vi har om deg må korrigeres eller oppdateres.

13. Kontakt

Hvis du har spørsmål om våre retningslinjer for personvern, eller vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via vårt kontaktskjema eller via e-post til følgende adresse:

Kontaktinformation

Bilens Butikk AS
Epost: kundeservice@bilensbutikk.no
Organisasjonsnummer: 921 674 988