Bremseklosser

Bremseklosser er en vital del i bilens bremsesystem og regnes som en slitedel. Under en nedbremsing er det bremseklossene som er under størst påkjenning da de ved hjelp av trykk fra bremsecaliperen presses imot bremseskiven og skaper en friksjon som gjør at bilens hastighet reduseres. Ettersom bilens bremsekraft oftest er fordelt med ca 70 prosent bremsekraft foran og 30 prosent bremsekraft bak er det bremseklossene foran som har den største påkjenningen. Bremseklossene foran er også som oftest større enn de bak i sammenheng med at også bremseskiven og bremsecaliperen er av større dimensjoner foran enn bak for å utgjøre denne forskjellen i bremsekraft. Høytytende konkurranse biler har svært ofte en justeringsventil av bremsekraft slik at føreren selv kan justere bremsekraften for å få bilen til å oppføre seg akkurat slik føreren selv ønsker under en nedbremsing før en sving. Dette er ikke noe man har bruk for på en bil som brukes til kjøring på offentlig vei.

Hvordan se om bremseklossen er slitt

En bremsekloss består av to deler som blir limt sammen ved hjelp av en helt spesiell lim som tåler ekstreme temperaturer og påkjenninger. Den bakerste delen er laget av stål og er utformet for å passe inn i bilens bremseklave slik at bremseklossene kan bevege seg frem og tilbake ettersom hvordan føreren legger press på bremsepedalen. Den andre delen (friksjons delen) består av en spesiell blanding av metall organiske materialer, stålspon og gjerne kobber som bindes sammen av harpiks. Den eksakte formelen varierer fra produsent til produsent og holdes oftest hemmelig da det er avgjørende for hvor godt bremseklossene yter samt hvor lenge de varer. Det er denne friksjons delen som slites ned ved nedbremsing og gjør at man må bytte bremseklosser. Å skifte bremseklosser mellom 40-60.000 km er slett ikke uvanlig. Det varier stort hvor fort de slites ut fra hvor hardt dette friksjonsbelegget er. Dersom det er veldig harde bremseklosser vil de gjerne vare lengre enn en mykere kloss, men det medfører også at de yter litt dårligere samtidig som de sliter mer på bremseskivene.

Bilde av en bremseklosse